Vervoer paard voor het Klinisch of Röntgenologisch keuren van je paard met Paarden taxi 't Gooi

Aankoop keuring paard en pony.

Er zijn 2 soorten keuringen; Klinische en röntgenologisch keuringen.

Paardentaxi ’t Gooi vervoert regelmatig paarden en pony’s naar paardenklinieken voor een aankoop keuring. Hieronder willen we antwoord geven op de meeste vragen die u zal hebben.

  • Klinisch keuren is om te zien of paard/pony op het moment van keuren paard niet kreupel is of anderzijds niet voldoet.
  • Bij een Röntgenologisch keuring worden foto’s gemaakt van de benen en eventueel van de rug en hals om eventuele toekomstige blessures te voorzien.

De dierenarts zal zijn bevindingen op een keuringrapport vastleggen. Een keuring is maatwerk en de dierenarts zal de wens waarvoor het paard/pony zal worden gebruikt mee wegen in zijn oordeel. 

Bij een klinische keuring zal het beeld als de gehele beeldvorming worden meegenomen.

Het paard kan kreupel zijn of voldoet anderzijds niet. De klinische keuringpaard blijft altijd een moment opname want het kan ook zijn dat deze later wordt herkeurd en de jaren na de keuring nooit een blessure krijgt en top presteert in de sport. Dus staar je niet blind op een het keuringsrapport en ga af op het oordeel van de dierenarts en laat je gevoel mee wegen. Denk daarbij aan het aankoopbedrag, is deze in lijn van andere paarden van deze leeftijd met dezelfde kwaliteiten. Is deze goedkoper en keuringsrapport geeft wel wat min puntjes aan zou het zo maar een paard met gebreken kunnen zijn of worden. Dus laat je gevoel wat je hebt van de verkoper of fokker van het paard meespelen en probeer referenties te vinden. Want er gaat zoveel geld in de paardensport om dat ieder paard verkocht moet worden om hun fokbedrijf verder te kunnen runnen.

Na een klinische keuring kunnen er ook foto’s gemaakt worden van de belangrijkste delen van het paard/pony, namelijk de benen, rug en hals. Deze kosten zijn aanzienlijk dus de afweging om deze foto’s te nemen is vaak het gebruiksdoel of prijs van het paard. Een dierenarts zal een paard niet afkeuren als deze klinisch goed is. Onze mening is dat iedere foto die je nu laat maken je kan helpen in de toekomst en je niet voor teleurstellingen komt te staan.

De dierenarts geeft aan of het paard voor het beoogde doel na het maken van de foto’s acceptabel is of niet. Kort gezegd wat zijn de kansen dat het paard last gaat krijgen van het geconstateerde. Dat is nooit met zekerheid te zeggen is dat 10% of 90% in de gevallen. Want niet ieder paard of pony met een opmerking zal er hinder van gaan ondervinden en kan een top sportpaard worden.  Belangrijkste hierin; denk er goed over na want niets is erger dan na enkele jaren je paard of pony langdurig op rust te moeten zetten door een blessure.

Vaak zal het paard of pony nergens last van krijgen, maar je zal deze ooit weer gaan verkopen. Of de nieuwe koper dit risico wat jij wel hebt genomen ook wil nemen is de vraag. En blijf je misschien zitten met een onverkoopbaar paard of pony of je zal tegen aan aanzienlijk lager bedrag moet verkopen.

Paarden klinieken in midden Nederland:

Er zijn diverse paarden klinieken in de regio waar Paardentaxi ’t gooi regelmatig komt. Zelf hebben we goede ervaringen met Hofma & Van Gelder in Nijkerk. Maar komen ook regelmatig voor keuringen in de universiteitkliniek voor paarden in Utrecht maar ook bij Krommenrijnstreek in Schalkwijk. Maar ook in de Paardenkliniek  Emmeloord, Lienden, dapBodegraven en Heesch.

Paardentaxi ’t Gooi brengt je paard of pony naar een keuring voor een redelijk tarief. We rekenen 90 euro cent per kilometer met een starttarief van 25 euro. Het 1e half uur wachten is op onze rekening en daarna rekenen we 30 euro per uur of een gedeelte daarvan. Een klinische keuring zal minder dan uur bedragen en een röntgenologische keuring zal ongeveer 1 tot 2 uur duren.

Neem voor advies of tarief Paardentaxi vrijblijvend contact met ons op via 06- 128 16 406 of app of per mail@paardentaxitgooi.nl

Vervoer Paard naar paardenkliniek Krommenrijnstreek SchalkwijkEen paardentaxi zoeken, belangrijk om te weten
hello.